COVID-19 och läkemedel leverans

Cernelle genomför de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för att säkerställa den fortsatta leveransen av våra läkemedel trots att Coronavirus utbrottet fortsätter att utvecklas globalt. Vår leveranskedja har inte påverkats och vi har inte upplevt några försörjningsstörningar.

Vi följer utvecklingen av covid-19 och anpassar oss till myndigheternas rekommendationer för att skydda våra anställda och deras nära och kära.

Att leverera nödvändiga läkemedel till människor som lever med prostatasjukdomar samtidigt som våra anställda och deras nära kära är säkra är vår högsta prioritet, och vi hoppas att vi tillsammans med resten av världen kommer snabbt genom detta.

Med vänligaste hälsningar
Ken Tinebo
CEO
AB CERNELLE