Prostatan – ibland vill den styra och ställa

Prostatan är varje mans vän och beskyddare, men kan lätt förvandlas till en ovän när den växer i storlek med åldern. Ja, faktum är att ordet prostata kommer från det antik-grekiska ordet prostates, som betyder just beskyddare. Prostatan bildar transportvätska som både skyddar och berikar spermierna under dess färd fram till livmodern och ägget. Prostates betyder även ”ledare eller härskare”. Och nog kan det kännas som att prostatan härskar över livet och vardagen när man tvingas upp från sängen på natten eller måste jaga närmsta toalett titt som tätt.

Om du upplever problem med prostatan är du knappast ensam, nästan en halv miljon män i Sverige besväras av problem som kan härledas till en godartad förstorad prostata. Lyckligtvis finns det mycket man kan göra för att bli vän med prostatan igen.

Godartad prostataförstoring (BPH)

Godartad prostataförstoring är alltså vanligt och hör ihop med ökande ålder. När prostatan växer bildas ny vävnad i dess mitt. Den nya vävnaden pressar samman den del av urinröret som passerar genom prostatan. Det gör att urinen får svårare att passera och man får problem att kissa. Man vet idag inte varför prostatan växer men man vet att testosteron och liknande hormoner som är nödvändiga för prostatans funktion också påverkar dess tillväxt.

Godartad prostataförstoring är en av de 10 vanligaste diagnoserna hos män över 50 år och man räknar med att varannan man i 60-årsåldern och 8 av 10 män i 80-årsåldern har symtom som beror på godartad prostataförstoring. Den medicinska termen för godartad prostataförstoring är benign prostatahyperplasi, som av förklarliga skäl ofta förkortas till det mer lättuttalade BPH.

De vanligaste symtomen vid förstorad prostata är:

  • Behov av att kissa oftare såväl dag som natt (trängningar)
  • Svag urinstråle
  • Svårt att tömma blåsan helt
  • Ett eller flera avbrott när man kissar
  • Urinläckage i samband med att man är kissnödig
  • Efterdropp

I vissa fall kan symtomen leda till akuta besvär. Ett exempel är urinretention, när den förstorade prostatan helt klämt igen urinröret. Det är precis lika smärtsamt som det låter och av förklarliga skäl söker man vård akut om detta skulle inträffa. När man har svårt att tömma blåsan helt kan även den kvarvarande urinen bidra till återkommande urinvägsinfektioner och inkontinens. Kvarvarande urin kan också bilda stenar i urinblåsan, så kallad blåssten.

Det finns ingen risk att godartad prostataförstoring utvecklas till cancer, däremot kan man ha prostatacancer och godartad prostataförstoring samtidigt. Flera av prostatans sjukdomar har symtom som påminner om varandra och om du upplever problem med prostatan är det viktigt att du pratar med din läkare om dina besvär.

Behandlingar vid BPH

Det finns ett antal behandlingar som din läkare kan skriva ut, här listar vi de vanligaste.

Receptbelagda läkemedel
Det finns två typer av receptbelagda läkemedel som kan lindra besvären vid godartad prostataförstoring, alfareceptorblockerare och 5-alfa-reduktashämmare. Alfareceptorblockerare verkar avslappnande på muskulaturen i urinrör vilket gör det lättare att tömma blåsan. Effekten sätter vanligtvis in efter några veckors användning. Detta läkemedel lindrar symtomen men har begränsad effekt på lång sikt. 5-alfa-reduktashämmare minskar prostatans tillväxt och effekten kommer gradvis efter några månader. Många patienter får därför en kombination av dessa båda läkemedel.

Som hos alla läkemedel förekommer biverkningar hos receptbelagda läkemedel vid BPH. De vanligaste är yrsel, trötthet, minskad sexlust, illamående, huvudvärk, sänkt blodtryck, urinvägsinfektion och inkontinens. Man kan även få sexuella biverkningar som impotens, minskad libido och onormal ejakulation.

Receptfria Cernitol Novum
Som alternativ finns Cernitol Novum, det mest väldokumenterade växtbaserade läkemedlet vid godartad prostataförstoring. Cernitol Novum har genomgått ett 40-tal kliniska studier som omfattat fler än 5 800 försökspersoner. Verkningsmekanismen är inte klarlagd. Pollen extrakten har i farmakologiska studier på djur och i cellkulturer visat antiinflammatoriska effekter. Vidare har antiproliferativa egenskaper samt spasmolytiska och spasmogena effekter på glatt muskulatur visats. Sedan 1964 har Cernitol Novum en total användning som överstiger 2,3 miljarder dygnsdoser.

Du kan köpa Cernitol Novum på ditt apotek, i din hälsofackhandel eller på nätet. Du kan även få det utskrivet av din läkare, då slipper du betala moms. Läs mer om Cernitol Novum här på sidan eller på fass.se.

Operation och värmebehandling
Vid svårare fall kan man behöva operera. Det gör man genom att man antingen går in genom urinröret och skär bort prostatavävnad med ett tunt instrument. Man kan också gå in genom ett snitt i buken, strax under naveln.

Man kan också använda värme på olika sätt. Det vanligaste är att man går in med en kateter i urinröret upp till prostatan. I katetern finns mikrovågantenn som producerar värme som värmer upp prostatan så att vävnad förstörs. Värmebehandling kan även utföras med laser och med nålar.