Receptfria Cernitol Novum

Cernitol Novum har genomgått över 40 kliniska studier, vilket gör Cernitol Novum till det bäst dokumenterade växtbaserade läkemedlet vid prostataproblem. Sedan 1964 har Cernitol Novum en total användning som överstiger 2,3 miljarder dygnsdoser.

En tablett tre gånger om dagen

Tabletterna är dragerade, dvs. täckta med en glatt yta, och därför lätta att svälja. Effekten av Cernitol Novum uppnås gradvis och det kan ta upp till tre månader innan full effekt uppnås. Det är därför viktigt att fortsätta behandlingen även om ingen effekt märks efter en till två månader. För att behålla effekten ska behandlingen sedan fortsätta.

Ett svenskt pollenextrakt

Verkningsmekanismen är inte klarlagd. Cernitin™ pollenextrakt (de aktiva läkemedelsingredienserna) har i farmakologiska studier på djur och i cellkulturer visat antiinflammatoriska effekter. Vidare har antiproliferativa egenskaper samt spasmolytiska och spasmogena effekter på glatt muskulatur visats. Detta innebär att blåstömningen blir lättare och toalettbesöken färre.

Cernitol Novum är framforskat och tillverkat i Vegeholm utanför Ängelholm i nordvästra Skåne. Preparatet innehåller pollenextrakt från råg, majs och timotej. Extrakten kallas Cernitin T60 och Cernitin GBX och innehåller de vattenlösliga respektive fettlösliga komponenterna i pollenet. Pollenskalen, där bland annat de allergiframkallande ämnena finns, avskiljs under tillverkningsprocessen. Cernitol Novum är naturligt fritt från både gluten och laktos.

Biverkningar

Cernitol har funnits i Sverige och internationellt i över 50 år och har en årlig användning som överstiger 50 miljoner dygnsdoser, den totala användningen överstiger 2,3 miljarder dygnsdoser. Biverkningar vid användning av Cernitol Novum är mycket ovanliga. Pollenallergiker löper inte större risk än andra att få biverkningar eftersom de allergiframkallande ämnena i pollenet avlägsnas vid tillverkningen. I sällsynta fall, alltså hos färre än 1 av 1000 användare, har mag-tarmbesvär och överkänslighetsreaktioner rapporterats.

I samband med att du blir undersökt av läkare för prostataproblem kan du behöva genomföra ett blodtest som kallas PSA-test. Det är viktigt att du berättar för läkaren eller sköterskan att du använder Cernitol Novum eftersom det kan påverka testresultatet.

Väletablerat växtbaserat läkemedel

2005 trädde en ny europeisk läkemedelslag i kraft som bland annat innebar att läkemedel som har sitt ursprung i växter och växtdelar inte längre ska kallas naturläkemedel, utan växtbaserade läkemedel.

För att bli godkänd som ett växtbaserat läkemedel måste man visa på både effekt och säkerhet i kliniska prövningar, så kallad klinisk dokumentation. Eftersom godkännandet av Cernitol Novum är baserat på ett stort antal kliniska studier är preparatet numera klassificerat som ett väletablerat växtbaserat läkemedel för behandling av symtom vid godartad prostataförstoring.

På fass.se kan du läsa mer om Cernitol Novum.

Cernitol Novum

Vetenskaplig bevisad effekt

Med mer än 2,3 miljarder använda dagliga doser sedan 1964 är Cernitol®Novum ett av de föredragna läkemedlen i världen för att behandla nedre urinvägssymtom (LUTS) orsakade av godartade prostatasjukdomar.
Det finns ett terapeutiskt och vetenskapligt intresse för Cernitol®Novum, verifierat av omfattande publicerat material avseende icke-kliniska farmakodynamiska studier, kliniska studier och recensioner.
Resultat av vetenskapliga studier är entydiga; observerade kliniska effekter överensstämmer med den farmakodynamiska profilen och alla kliniska studier som visar god effekt och god tolerabilitet vid användning av Cernitol®Novum.