Cernelle 100% fossilfritt företag

Biogas istället för naturgas, ladd-stolpar till bilarna, byte till LED-belysning och detaljerad energimätning. Efter flera års arbete för att minska sin miljöpåverkan är nu läkemedelsföretaget Cernelle i Ängelholm helt fossilfritt avseende process och uppvärmning.

AB Cernelle har nyligen tecknat avtal med Öresundskraft om leverans av biogas för att ersätta naturgas för sin produktion av växtbaserade läkemedel och uppvärmning av anläggningens lokaler utanför Ängelholm.

Andra åtgärder som också genomförts är installation av ladd-stolpar för företagets och anställdas bilar, byte till LED-belysning och detaljerad energimätning av företagets lokaler och installationer. Under sommaren blir ventilationssystemet i tablettfabriken utbytt för att säkra och effektivisera luftflöden samtidigt kommer energiförbrukningen att minska.

  • Cernelle växer och medan vi expanderar vill vi också passa på att minska vårt klimatavtryck. Företaget använder sedan tidigare enbart el från förnybara energikällor och att vi nu går över till biogas känns fantastiskt bra. Jag förväntar mig att inom de kommande fem åren har bolaget mer än fördubblat produktionsvolymerna och försäljningsvärdet”, säger Cernelle´s VD Ken Tinebo.

Idag tillverkas Cernitin® T60 och GBX (aktiva läkemedelsingredienser) motsvarande volymer av 270 miljoner tabletter per år. Flera projekt är igång på anläggningen utanför Ängelholm som skall öka produktionskapaciteten och lyfta Cernelle till en världsledande position avseende pollenextraktion och tillverkning av produkter för medicinskt bruk med fokus på godartade prostatasjukdomar.

  • Vi behöver fler kvalificerade och engagerade medarbetare med uttalad drivkraft i vårt meningsfulla arbete på Cernelle. Rekrytering av rätt personer är nyckeln till fortsatt framgång för bolaget och vi är ständigt på jakt efter de som kan göra skillnad och skapa mervärde för bolaget”, säger Ken Tinebo.

Mer information: Ken Tinebo, VD Cernelle, 0730-877 637. ken.tinebo@cernelle.se

Om AB Cernelle: är ett svenskt läkemedelsföretag med forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel inom urologin, med särskilt fokus på kronisk prostatit (CP/CPPS) och godartad prostataförstoring (BPH). Företaget har utvecklat växtbaserade läkemedel av högkvalitativa pollenextrakt sedan 1953. Med över 67 miljoner dygnsdoser per år är Cernitol ett av världens mest använda läkemedel vid godartade prostatabesvär. Bolaget omsätter 70 Mkr med god lönsamhet och har ca 40 anställda på anläggningen utanför Ängelholm. www.cernelle.com