Bäckenbottenssmärta- en multidisciplinär fråga.

”Från kronisk prostatit till nociplastisk smärta?” presenteras av Christian Simonsberg, specialist i psykiatri och smärtlindring på Smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Moderator: Magnus Grabe, Docent, Överläkare.