FRÅGEFORMULÄR OM DIN PROSTATA!

Fyll i formuläret och ta med när du besöker läkare för dina prostatabesvär.

Under den senaste månaden, hur ofta har du haft en känsla av att blåsan inte har tömts helt och hållet vid vattenkastningen? *
Under den senaste månaden, hur ofta har du varit tvungen att kasta vatten oftare än varannan timme? *
Under den senaste månaden, hur ofta har du haft ett avbrott i urinflödet, d v s urinflödet satte igång, stannade upp och satte igång igen? *
Under den senaste månaden, hur ofta har du haft svårt att vänta med att kasta vatten efter det att du har känt behov av att kasta vatten? *
Under den senaste månaden, hur ofta har du tyckt (upplevt) att strålen varit svag? *
Under den senaste månaden, hur ofta har du haft behov av att krysta eller ta i för att komma igång med vattenkastningen? *
Under den senaste månaden, hur ofta har du vanligtvis behövt gå upp för att kasta vatten från det att du lägger dig på kvällen tills det att du stiger upp på morgonen? *
Om dina vattenkastningsbesvär skulle vara oförändrade under resten av ditt liv, hur skulle du uppleva det? *