Fler män borde få hjälp
– och du har en viktig roll

Personer som lider av symptom från godartad prostataförstoring (BPH) påverkas inte bara fysiskt utan även psykiskt. Många planerar sin dag och begränsar sitt liv utifrån sina besvär. 400,000 män i Sverige beräknas ha så mycket besvär av sin BPH att de skulle behöva en aktiv behandling, men bara en bråkdel får det.

Cernitol Novum hjälper män med BPH. Det kan du också göra.
Du som arbetar med egenvård kan spela en avgörande roll för män med BPH. I en nyligen gjord undersökning framkom att nästan 70 % av de tillfrågade männen 55+ säger att de vill tala med kunnig personal, oavsett om det är en man eller kvinna. Du gör skillnad!

Lättillgänglig placering och synlig information viktig.
20% av männen i ovanstående undersökning vill gärna hitta information själva på apotek och inom vården. Och en fjärdedel vill enkelt kunna köpa produkten på apotek eller i butik. Du kan underlätta för dem genom att ha information lätttillgänglig och synlig på ditt apotek. Du är välkommen att vända dig till oss för att beställa broschyrer eller annat material.

Mer information om Cernitol Novum

 • Cernitol Novum har tre olika verkningsmekanismer:
  • slappnar av glatt muskulatur i urinröret så det blir lättare att tömma blåsan
  • minskar tillväxten av prostatakörteln genom att blockera ett enzym
  • visar anti-inflammatoriska egenskaper
 • Effekten av Cernitol Novum uppnås gradvis och det tar upp till 3 månader innan man uppnår full effekt. Behandlingen ska sedan fortsätta för att effekten ska bibehållas.
 • Cernitol Novum är ett växtbaserat läkemedel med extrakt av pollen från råg, majs och timotej.
 • Biverkningar av Cernitol Novum är mycket ovanliga. I sällsynta fall, alltså hos färre än 1 av 1000 användare, har mag-tarmbesvär och överkänslighetsreaktioner rapporterats.
 • Cernitol Novum innehåller inte pollenkorn utan ett extrakt av pollen, där de allergiframkallande ämnena har tagits bort vid tillverkningen. Ska ej påverka patienter med pollenallergi men rådet är att prova försiktigt med en tablett och öka sedan dosen.
 • Innehåller ej gluten eller laktos.
 • Cernitol Novum har en filmdragerad yta vilket gör tabletten lätt att svälja. Rekommenderat intag är 3 tabletter per dag.
 • Läkare ska kontaktas innan man påbörjar behandling med Cernitol Novum, så att man inte missar någon allvarlig bakomliggande sjukdom.

Läs mer om Cernitol Novum på FASS »
Ladda ner bipacksedeln »

Beställ Cernitol Novum här

Leverantör Produktnummer Kontaktuppgifter
Tamro 157831
Cernitol Novum 150 st
142170
Cernitol Novum 300 st
kundservice.gb@tamro.com
Oriolo 157831-888
Cernitol Novum 150 st
kundservice.lakemedel@oriola.com
HKC 520544
Cernitol Novum 150st
520536
Cernitol Novum 300st
info@hkc.se

Beställ material

Kontakta info@cernelle.se för att beställa informationsmaterial.