Väletablerat växtbaserat läkemedel

2005 trädde en ny europeisk läkemedelslag i kraft som bland annat innebar att läkemedel som har sitt ursprung i växter och växtdelar inte längre ska kallas naturläkemedel, utan växtbaserade läkemedel.

För att bli godkänd som ett växtbaserat läkemedel måste man visa på både effekt och säkerhet i kliniska prövningar, så kallad klinisk dokumentation. Eftersom godkännandet av Cernitol Novum är baserat på ett stort antal kliniska studier är preparatet numera klassificerat som ett väletablerat växtbaserat läkemedel för behandling av symtom vid godartad prostataförstoring.

fass.se kan du läsa mer om Cernitol Novum.