Biverkningar

Cernitol har funnits i Sverige och internationellt i över 50 år och har en årlig användning som överstiger 50 miljoner dygnsdoser, den totala användningen överstiger 1,8 miljarder dygnsdoser. Biverkningar vid användning av Cernitol Novum är mycket ovanliga. Pollenallergiker löper inte större risk än andra att få biverkningar eftersom de allergiframkallande ämnena i pollenet avlägsnas vid tillverkningen. I sällsynta fall, alltså hos färre än 1 av 1000 användare, har mag-tarmbesvär och överkänslighetsreaktioner rapporterats.

I samband med att du blir undersökt av läkare för prostataproblem kan du behöva genomföra ett blodtest som kallas PSA-test. Det är viktigt att du berättar för läkaren eller sköterskan att du använder Cernitol Novum eftersom det kan påverka testresultatet.