Ett svenskt pollenextrakt

Verkningsmekanismen är inte klarlagd. Cernitin™ pollenextrakt (de aktiva läkemedelsingredienserna) har i farmakologiska studier på djur och i cellkulturer visat antiinflammatoriska effekter. Vidare har antiproliferativa egenskaper samt spasmolytiska och spasmogena effekter på glatt muskulatur visats. Detta innebär att blåstömningen blir lättare och toalettbesöken färre.

Cernitol Novum är framforskat och tillverkat i Vegeholm utanför Ängelholm i nordvästra Skåne. Preparatet innehåller pollenextrakt från råg, majs och timotej. Extrakten kallas Cernitin T60 och Cernitin GBX och innehåller de vattenlösliga respektive fettlösliga komponenterna i pollenet. Pollenskalen, där bland annat de allergiframkallande ämnena finns, avskiljs under tillverkningsprocessen. Cernitol Novum är naturligt fritt från både gluten och laktos.