Cernelle – 100% fossilfritt företag

2020-07-23T23:19:07+02:00

Cernelle 100% fossilfritt företag Biogas istället för naturgas, ladd-stolpar till bilarna, byte till LED-belysning och detaljerad energimätning. Efter flera års arbete för att minska sin miljöpåverkan är nu läkemedelsföretaget Cernelle i Ängelholm helt fossilfritt avseende process och uppvärmning. AB Cernelle har nyligen tecknat avtal med Öresundskraft om leverans av biogas för att ersätta naturgas [...]

Cernelle – 100% fossilfritt företag2020-07-23T23:19:07+02:00

COVID-19 och läkemedel leverans

2020-07-23T23:19:46+02:00

COVID-19 och läkemedel leverans Cernelle genomför de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för att säkerställa den fortsatta leveransen av våra läkemedel trots att Coronavirus utbrottet fortsätter att utvecklas globalt. Vår leveranskedja har inte påverkats och vi har inte upplevt några försörjningsstörningar. Vi följer utvecklingen av covid-19 och anpassar oss till myndigheternas rekommendationer för att skydda våra anställda [...]

COVID-19 och läkemedel leverans2020-07-23T23:19:46+02:00
Till toppen